Stjärnreklam bildades 1946 av dansken Poul B Larsen.
Firman gick först under namnet Dala-Reklam, för att sedan ändras och 1948 bli registrerat som Stjärnreklam.

I början av 1960-talet ändrades företagsnamnet om till Stjärnateljén. Detta passade bättre in med den tidens hantverk och ateljéverksamhet.

När Poul, år 2000, gick ur tiden, drevs firman vidare av hans fru, Gunnel Larsen och deras två barn. Kit och Christer Larsen.
Det var då man valde att gå tillbaka till det ursprungliga firmanamnet, Stjärnreklam, eftersom företaget nu var en ren reklamfirma, mer än en ateljé.

2016 togs firman över av Gunnels barnbarn, Ronnie Björ och hans sambo Teresia Holmberg.
Företaget drivs vidare som aktiebolag och är nu Rättviks äldsta reklamfirma.